Velkommen til Sortland Soroptimistklubb

Sortland Soroptimistklubb er tilsluttet Soroptimist Norway som er Norges del av organisasjonen Soroptimist International (SI),  en verdensomspennende organisasjon for yrkeskvinner etablert i 1921 og som i dag har rundt 90.000 medlemmer i 125 land og som har til motto å være en global stemme for kvinner. SI har en generell rådgivende status og talerett i FN. I Norge er det 65 klubber med i underkant av 1900 medlemmer

Gjennom bevisstgjøring, formidling og handling skal SI arbeide for å fremme soroptimismens formål: •arbeide for å fremme menneskerettighetene for alle •holde høy etisk standard i liv og yrke •bidra til fred og internasjonal forståelse •fremme vennskap og samhørighet blant soroptimister

Soroptimist - hva betyr det?

Ordet "soroptimist" kommer av de latinske ordene "soror" - søster, og "optima" - optimalt/best, og kan noe fritt oversettes til "best for kvinner".

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt.Du kan også kontakte unionsstyret på post@soroptimistnorway.no

 

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima